People

Orang yang bodoh bukanlah orang yang rajin belajar, mengimpikan kejayaan peperiksaan, tetapi gagal akhirnya.
Akan tetapi orang yang bodoh adalah orang yang malas belajar, mengimpikan kejayaan peperiksaan, dan masih memperolehi kejayaan peperiksaan.

Tuhan berikan akal untuk berfikir. If you have the power, why would you wanna hide it? Think.